Menu
School Logo
Language
Search

Governing Body Attendance Records

 

NameCategory Term Aut AP1Aut AP2

Aut 21-22

FGB

Spr AP1Spr AP2

Spr 21-22 

FGB

Sum AP1Sum AP2

Sum 20-21

FGB

% AttBusiness InterestsGov Roles
Richard Smith (Chair)Foundation30.1.2020-29.1.2024YNYYNYYYY77%NoneN
Brian Little Foundation1.5.2016-30.4.2024YYYYYYYYY100%NoneN
Helen HalfpennyFoundation 25.1.2016-24.1.2024YYYNYYYYY88%NoneN
Emily CaveStaff13.11.2019-12.11.2023YYYYYYYYY100%NoneN
David MillsDiocesan9.10.2021- 8.10.2025YYYYNYYYY88%NoneAll Saints' COG
Rachel WatsonAssociate11.3.2020-10.3.2024YYNYYYYYY88%NoneN
Sam RobinsonHeadteacher3.9.2018-2.9.2022YYYYYYYYY100%NoneN
Carl EllisParent30.9.2021-29.9.2025N/AN/ANYNNYY 50%NoneN
Anna Oliver 24.9.2021-23.9.2025N/AYYYNYYY 86%NoneN
Alison Jacobson (resigned 17.9.21)Diocesan27.10.2017-26.10.2021NNYYYYYNN55%Employee of SNMAT/DioceseN
Top